ขึ้นทางลาด

โดย: ธานี [IP: 49.230.72.xxx]
เมื่อ: 2015-08-12 10:04:13
ทางขึ้นลาดชั้นมากกว่าสะพานทั่วไป เป็นเขาเล็ก 45องศาขึ้นไหวเปล่าครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 745,617