ราคาอะไหล่ รถยืนไฟฟ้า Chic Smart S1

Category No. ชื่ออะไหล่   ราคาต่อชิ้น
OuterPart 1 Cover Plate              450
2 Display Board cover
86
3 Pedal Buttom 290
4 Motor(left)     3,800
5 Bottom Cover(left) 420
6 Tail Light Cover(left
80
7 Bottom Cover(right)    420
8 Tail Light Cover(right)  80
9 Motor(right)   3,800
10 Charge Port with wire   150
11 Special- aviation Plug    120

 

 

 

Category No. ชื่ออะไหล่   ราคาต่อชิ้น
Inner Parts & Circuit Board 12 Motor Block   140
13 Pedal Buttom     140
14 oil-impregnated bearing   120
15 coupling shaft   380
16 Gyroscope Base  120
17 Main Frame(right)   685
18 Main Frame(left)   685
19 Battery    4,400
20 Battery Cover   120
21 Gyroscope Board    1,830
22 Tail Right Light Board     395
23 Motherboard      7,700
24 Tail Left Light Board   580
25 Running Display    430
26 Battery Display     420
Outer Part 34 Charger  1350
35
Remote Control                            
   480
Visitors: 726,302